פורום המדרשות התורניות לבנות

מערכת שעות תש"פ המדרשה בבר אילן

ראשי > חדשות > מערכת שעות תש"פ המדרשה בבר אילן

https://drive.google.com/file/d/1cciP8uT0w_11Z4dsLELYr6lQ4YNhNGQV/view