פורום המדרשות התורניות לבנות

מדרשת עין הנצי"ב

ראשי > המדרשות > מדרשת עין הנצי"ב

מדרשת עין הנצי"ב היא מחלוצות מוסדות לימוד התורה לנשים בישראל. מיום ייסודה, המדרשה חותרת לסלול דרכים חדשות בעולם לימוד התורה בכלל, ובהקשר של לימוד התורה לנשים בפרט.

במשך שנות פעילותה, המדרשה מבקשת לפתח וליצור דרכים שונות של התחדשות יהודית וקהילתית, הנובעים ומתבססים על לימוד והעמקה בעולמו של בית המדרש.
כיום, המדרשה מפעילה מגוון רחב של תוכניות הפונות לציבורים שונים באזור הצפון, במדינת ישראל, ובעולם כולו.

ראש המדרשה: הרבנית אסתר פישר

כתובת: קיבוץ עין הנצי"ב, עמק המעיינות, 10805

טלפון: 04-6062900

דוא"ל: office@midrasha.co.il

ליבה של המדרשה, הוא בית המדרש הניצב במרכזה. בבית המדרש לומדות מידי שנה כ-70 לומדות צעירות, המשלבות תקופת לימודים בבית המדרש יחד עם שירות משמעותי בצבא או בשירות הלאומי.

המדרשה מחויבת לטיפוח מצוינות לימודית שמגמתה להכשיר שכבה של נשים צעירות משכילות, שיוכלו להשתלב ולתרום להיבטים השונים של חיי הרוח והחברה של מדינת ישראל והחברה הישראלית, במסגרת החברה הדתית ומחוצה לה.

תוכנית הלימודים במדרשה היא עשירה ומגוונת, והיא כוללת מגוון רחב של מסגרות לימוד המחולקות לחמישה תחומי לימוד מרכזיים בעולמה של תורה: תנ"ך, תלמוד וספרות חז"ל, הלכה, מחשבת ישראל, וחסידות.

מעבר לגיוון בתחומי הלימוד, המדרשה מתייחדת גם במתודות הלימוד המיוחדות הנהוגות בה. המגוון הרחב של מסגרות הלימוד המתקיימות במדרשה מבקשות לשלב בין שלושה סגנונות לימוד עיקריים:

הסגנון הישיבתי הקלאסי – המבקש לנתח את המשמעות ההלכתית והמשפטית המופשטת של הסוגיות הנלמדות.

הסגנון האקדמי והביקורתי – המבקש להתחקות אחר הרבדים השונים של הטקסט התלמודי, ולאתר את ההקשרים ההיסטוריים והחברתיים שמשתקפים בו.

הסגנון הקיומי והפנימי – המבקש לזהות ולהתמקד במטען הנפשי והקיומי של התכנים הנלמדים, ועל הזיקה שלהם לחייה האישיים של הלומדת.

שלושת המימדים הללו מעשירים ומשלימים זה את זה. מתוך הלימוד והניתוח של דברי התורה כפי שהם הלכו והתפתחו במרוצת הדורות, נחשפים לעיני הלומדת הדגשים והאיזונים שנדרשים גם לשם המשך התפתחותה של התורה בדורנו: האיזונים שבין מסורת ליצירה, שבין ביקורת לענווה, ובין חירות למחויבות. אנו מאמינים שהצעידה הזהירה בין קטבים אלו היא המפתח החשוב ביותר לגיבוש זהותה של החברה הדתית, ולשם המשך שיגשוגה של היהדות בתקופה המודרנית ובתקופת הקמתה של מדינת ישראל המתחדשת.

 

מדרשת עין הנצי"ב מפעילה גם תוכניות לימוד מגוונות לציבור הרחב מכל אזור הצפון.

תוכניות אלו פועלות במסגרת בית המדרש הקהילתי של המדרשה, שמורכב בעיקר משתי תוכניות מרכזיות:

'מעיינות' – יום לימוד לנשים וגברים המשלב תנ"ך, הגות וספרות חז"ל.

'קורות בתינו' – בית מדרש ערב לזוגות צעירים, המתמקד בנקודת המפגש שבין ספרות חז"ל לעולם החסידות.

גם כיום, כמו בשנות הקמתה, המדרשה מחויבת לפעול ולתרום למען התחדשות אישית וקהילתית בהקשר למעורבותם ותרומתם הייחודית של נשים למרקם החיים הקהילתי, על כל מרכיביו.