פורום המדרשות התורניות לבנות

איזה כנס מדהים היה לנו!!! 800 בנות מדרשה, תלמידות אולפנה ובנות שירות לאומי.

ראשי > חדשות > איזה כנס מדהים היה לנו!!! 800 בנות מדרשה, תלמידות אולפנה ובנות שירות לאומי.