פורום המדרשות התורניות לבנות

יום עיון לחנוכה במדרשת אורות עציון

http://www.orotetzion.co.il/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9/%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94/?fbclid=IwAR0dBJbYityKHyE7TGjWy2iZn97ZfqjZ6vpvt8EwA6JFmfjVxmbN-j6SaCA

ראשי > חדשות > יום עיון לחנוכה במדרשת אורות עציון