פורום המדרשות התורניות לבנות

ימי לימוד התבוננות והיכרות במדרשת שובה בעפרה

ראשי > חדשות > ימי לימוד התבוננות והיכרות במדרשת שובה בעפרה

ימי לימוד לשלושת השבועות