פורום המדרשות התורניות לבנות

מה יגרום לשנה הבאה להיראות אחרת?

ראשי > טיפים ומאמרים > מה יגרום לשנה הבאה להיראות אחרת?

מה יגרום לשנה הבאה להֲראות אחרת?

 

האמת, אין סיבה שהשנה הבאה תהיה אחרת. ניסוח השאלה, בעיני, הוא חלק מהבעיה. השאלה אינה מה יגרום לשנה הבאה להֵראות אחרת, אלא מי יגרום לה להֵראות אחרת. הנטיה להטיל את האשמה, ובהתאם לכך- גם את האחריות לתיקון, על איזשהו גורם חוץ- מעקרת את הסיכוי לתיקון עמוק ואמיתי. זכור לכולנו סיפורו של ר' אלעזר בן דורדיא, שלאחר שעבר עבירות חמורות מנשוא, ביקש לחזור בתשובה. בצר לו, פנה אל ההרים והגבעות, אל השמיים והארץ, אל החמה והלבנה, ולאחר שהושבו פניו ריקם- הסיק את המסקנה המתבקשת: אין הדבר תלוי אלא בי.

כך גם מבאר הרב קוק :"אחד מהיסודות של התשובה, במחשבתו של האדם, הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. וזהו גם תוכן הוידוי, המחובר עם מצוות התשובה- שמודה האדם שאין שום עניין אחר, שיש להאשימו על החטא ותוצאותיו, כי אם אותו בעצמו, ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו ועוצם יכולתו על סדרי חייו ומעשיו, ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל ה', לחדש את חייו בסדר הטוב."

אם כן, הגורם לכך שהשנה הבאה תֵראה אחרת- הוא אני.

כמובן, בתחום הרוחני, כמו גם בזה הגשמי, האדם אינו בודד בעולם. "וזכרת את ה' אלוקיך, כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל". חלק בסיסי בתהליך התשובה של האדם, הוא העמידה לפני ה'. לכן, פותח הוידוי במילה "אנא". הוידוי הוא חלק מהתפילה, הצלחת תהליך התשובה מושתתת על ההבנה שהקב"ה איתי, לצידי.

נוסיף שלוש עצות מעשיות:

  • התבוננות. השופר נועד, עפ"י חז"ל, לעורר אותנו, הישנים, מתרדמתנו. כפי שכותב הרמב"ם: "אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר: עורו ישנים משנתכם, ונרדמים- הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם, וחיזרו בתשובה, וזיכרו בוראכם. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל". ההתבוננות צריכה להיות אופטימית, ולהתרכז בהצלחות ובהישגים של השנה החולפת, ורק לצידם- לשים לב לעניינים הדורשים שיפור, מתוך הבנה שהכשלונות אינם מייצגים את מהותי העצמית.
  • הכרת הטוב. גם כלפי הקב"ה, על כל הטוב שגמל איתי בשנה שעברה, וגם כלפי עצמי, על ההצלחות, ההתקדמות והשינויים לטובה. הכרת הטוב יוצרת אמון בסיכוי להצליח.
  • אני לדודי ודודי לי. החידוש בחודש אלול, לעומת עשרת ימי תשובה, נעוץ ביכולת של האדם להציג את המבט הכללי, השאיפות הארוכות, ללא חיטוט בפרטי פרטים. חידוד השאיפות, ועמידתי מול רבש"ע, בבחינת "אני לדודי"- נותן כח לשינוי.

יה"ר שנזכה לשנה טובה ומתוקה, שנה בה יתגשמו כל משאלותינו לטובה, בכלל ובפרט.