פורום המדרשות התורניות לבנות

פרשה בקטנה | שמות, הרב רונן טמיר, ראש מדרשת בינת שבות רחל https://youtu.be/FOLPTTF5eto

ראשי > מאגר שיעורים > פרשה בקטנה | שמות, הרב רונן טמיר, ראש מדרשת בינת שבות רחל https://youtu.be/FOLPTTF5eto