פורום המדרשות התורניות לבנות

שבת חזון פרשת דברים, הרב רונן טמיר, מדרשת בינת שבות רחל

ראשי > מאגר שיעורים > שבת חזון פרשת דברים, הרב רונן טמיר, מדרשת בינת שבות רחל