פורום המדרשות התורניות לבנות

שבת פרשת תולדות, הרב רונן טמיר, מדרשת בינת שבות רחל

ראשי > מאגר שיעורים > שבת פרשת תולדות, הרב רונן טמיר, מדרשת בינת שבות רחל