פורום המדרשות התורניות לבנות

מדרשת טל

המדרשה בקמפוס טל הינה חלק בלתי נפרד ממכלול הלימודים בקמפוס טל. השילוב בין הלימודים התורניים במדרשה לבין לימודי המקצוע האקדמיים ויישום השילוב בחיי המעשה, נעשה לכתחילה ומתוך ראיה אידיאלית של פיתוח החיים המעשיים מתוך ובד בבד עם פיתוח החיים הרוחניים תורניים, ולאור רוח תחיית עם ישראל בארצו. קיומה של המדרשה מהווה חלק ממימושו של חזון מרכז אקדמי לב מתוך כך המדרשה מכוונה ומחנכת לחיים נשיים יהודיים בגדלות תורנית במידות טובות אמונה עבודת ה' בשמחה מתוך אהבת תורה ויראת שמיים ושמירת מצוות.

ראש המדרשה: הרב יהונתן אורן

כתובת: רח' בית הדפוס 7 גבעת שאול ירושלים

טלפון: 02-6547210

דוא"ל: midrasha@jct.ac.il

קשת נושאי הלימוד כוללת נושאים בפרשת שבע ותנ"ך באמונה ובחסידות בתורה ומדע וטכנולוגיה בהכנה לנישואין ובבנין הבית היהודי ובהכנה הלכתית ואמונית לתעסוקה המקצועית.

מעבר ללימוד השגרתי בשיעורים מפעילה המדרשה קשת של פעילויות תורנית הכוללות ימי עיון (אלול, חנוכה, פסח ועוד) טקסי יום הזכרון ויום השואה ובע"ה בשנה זו מוקם אתר ייחודי למדרשה שיביא לידי ביטוי את פעילויות המדרשה גם ברשת האינטרנט.

תוכנית ייחודית לעולות/דוברות צרפתית: חלק מהתלמידות בקמפוס טל הינן עולות או תלמידות המתגוררות בחו"ל ובאות ללמוד בארץ. בשנים האחרונות תלמידות אלו הינן בעיקר מצרפת. כמתן מענה לקשיי קליטת השפה העברית וכן להסתגלות לחיים בארץ נבנתה תוכנית ייחודית לעולות. בתוכנית ניתנים שיעורים בשפה הצרפתית ונושאי הלימוד מותאמים לרקע הסטודנטיות.

תוכנית בימי חמישי: מתוך רצון לאפשר לתלמידות הרוצות להתעלות ולהוסיף בקודש  ולהוות  כוח מניע ומושך חיובי לכל תלמידות הקמפוס בשנת הלימודים תשע"ז תפתח בע"ה בימי חמישי תוכנית ייחודית לסטודנטיות. התוכנית תכלול יום הלימוד ע"י מיטב רבני המדרשה ורבנים אורחים, לימוד עצמי מונחה שעות ועוד. מעבר לכך לתלמידות הנרשמות לתוכנית זו יתקיימו שבתות וערבי חוויה.