פורום המדרשות התורניות לבנות

בין פרט לכלל / פרשת לך לך

צביקה מנדל, מדרשת מודיעין

ראשי > מאגר שיעורים > בין פרט לכלל / פרשת לך לך

למה לא פתחה התורה באברהם אבינו, אבי האומה?

בפתיחת פירושו של רש"י על ספר בראשית שואל רש"י את שאלתו המפורסמת מדוע לא פתחה התורה במצוות 'קידש החודש', ובחרה לפתוח דווקא בסיפורי הבריאה. רש"י בחר דווקא את מצוות קידוש החודש בתור מצווה שלגביה הייתה אופציה שהתורה תפתח בה, כיוון שזאת המצווה הראשונה שנצטוו בה עם ישראל כעם לפני יציאת מצרים. כלומר, מרכז התורה לפיכך הינו עניינים הקשורים לעם ישראל, ולכן הייתה הווא אמינא שהתורה תפתח דווקא במצווה זאת, ולא במצווה אחרת, שהרי אף בספר בראשית מופיעות מצוות, אלא שהן לא ניתנו לעם ישראל כעם.

לפיכך, מתבקשת השאלה, מדוע לא פתחה התורה את סיפוריה, לא מסיפורי הבריאה השייכים לכלל הבריאה, לכלל האנושות, אלא דווקא מפרשת לך לך, או לכל הפחות מסוף פרשת נח, שם מתחיל להופיע אברהם, שהוא אבי האומה הישראלית?

הרי הדבר הראשון שהבטיח הקב"ה לאברהם אבינו הוא העובדה שיצא ממנו גוי גדול, והסיבה המרכזית שבגללה אמר ה' לאברהם לעזוב הכל וללכת אל ארץ כנען- היא עם ישראל שעתיד לצאת ממנו:

"וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ. וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל וַאֲבָרֶכְךָ וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ וֶהְיֵה בְּרָכָה" (בראשית פרק י"ב, א').

מדוע אם כן בחרה התורה לפתוח דווקא ב'בראשית ברא א-לוהים', סיפור השייך לכלל הבריאה, לכלל האנושות ואפילו לבעלי החיים והצמחים ולעולם הדומם, ואינו סיפור המייחד דווקא את עם ישראל? הרי התורה היא תורת עם ישראל ולא ניתנה לגויים, לכן טבעי שתתחיל התורה דווקא בתחילת הווייתו של עם ישראל, מאברהם אבינו!


אלא שיש פה שתי נקודות, שהן עניין אחד. התורה בעצמותה שייכת לכלל העולם. הרי הקב"ה חיזר על פתחן של כל האומות כדברי המדרש והן סירבו לקבל את התורה. כלומר, יש לאומות איזו נקודת השקה לתורה, התורה באה ללמד את הגויים, אלא שלעת עתה הגויים אטמו את אזניהם מלשמוע וסירבו לקבל את התורה. לכן מתחילה התורה בסיפור האנושות, בסיפור הבראיה כולה, בכדי לומר שהתורה שייכת לכלל הבריאה, היא ספר ההוראות וספר הסוד לכלל המציאות שברא ה'. הכל מקופל בתוך התורה.

בנוסף, הדבר בא ללמד גם אותנו, את עם ישראל, שאכן אברהם אבינו הוא ראשית האומה, והתורה ניתנה דווקא לעם ישראל בכדי שנלמד אותה ונקיים אותה. אלא שלא נשכח את הגויים, לא נשכח שהמטרה האחרונה היא הגדלת שם שמיים לכל האנושות, לכלל הבריאה. גם אם כעת אנחנו עסוקים בבניין האישיות הפרטית שלנו ואף אם אנחנו עוסקים בבניין הגשמי והרוחני של כלל האומה, השאיפה הגדולה והשלמה יותר היא שנפיץ את דבר ה' לכלל הבריאה. לכן מתחילה התורה בסיפור הבריאה בכללה, כיוון שלשם צריכה להיות מכוונת מגמת חיינו.

כנראה ניתן ללמוד זאת גם מאברהם אבינו עצמו, שגם אחרי שהגיע לארץ ישראל, ניסה להפיץ את האמונה בה' גם לגויים, למשל כאשר ירד למצרים (גם אם זה בגלל הרעב).

הרב קוק בספר אורות (קל"ח) מסביר שבעם ישראל גנוזים הכוחות של כל הבריאה, לכן דווקא לנו ניתנה תורה. אבל השאיפה השלמה יותר היא הפצת שם ה' לכל הארץ:

"כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה. וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית, ואין לך תנועה בעולם, בכל העמים כולם, שלא תמצא דוגמתה בישראל…. עד שיביאם למדרגת שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה', וא-לוהיך קדוש ישראל, א-לוהי כל הארץ יקרא".